Batterijvoeding voor Arduino

Dankzij een eenvoudige booster kan elke 5V-Arduino worden gevoed vanuit een 1,5V-batterij. Dit biedt voordelen voor het maken van draagbare apparaten.

Wat gaan we doen?
We gaan een Arduino Uno voeden vanuit een 1,5 penlight batterij.

Benodigdheden
Arduino Uno
1,5V batterij
Booster

Schakelschema
De batterij wordt aangesloten op een booster die de spanning van de batterij omzet van 1,5V tot 5V.
U kunt gerust batterijen van minder dan 1,5V gebruiken zoals bijv. oplaadbare 1,2V-batterijen. De booster transformeert alles vanaf 0,9V naar de voor de Arduino benodigde 5V.

Arduino gevoed vanuit batterij
Schema

De booster voorbewerken
We kunnen de uitgang van de booster (5V) direct koppelen met de 5V-aansluiting van de Arduino. Hiertoe hebben wij de USB-uitgang van de booster gesloopt en er twee draadjes voor in de plaats gesoldeerd.

De USB-uitgang van de booster kan worden verwijderd door de aansluitingen van het USB-chassisdeel met een hete soldeerbout te verhitten en hem dan voorzichtig los te wrikken.

0,9V booster zonder USB
USB-uitgang verwijderen van de booster

Als u het printje van de booster van boven af bekijkt (zoals op bovenstaande foto) dan is de bovenste aansluiting van de USB-uitgang (die er nu niet meer is) de min en de onderste de plus. De onderste (oranje draad op de foto) gaat naar de 5V van de Arduino en de bovenste (grijze draad op de foto) naar een GND-aansluiting van de Arduino.

Batterijvoeding Arduino
Batterijvoeding demo